← Back

Cirkev Paradox

Lead Pastor: Tomáš Henžel

Contact Details

Email: tomas.henzel@cb.sk

Description

Sme cirkev hriešnikov, ktorí sú premieňaní Božím Slovom a túžia, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.

Learn more at cirkevparadox.sk