Covenant | Turkey

Acts 29, kilisemizle değerlendirme, koçluk, eğitim ve destek yoluyla kiliseler kurmaya yardımcı olacak bir antlaşmaya giriyor.

Acts 29’ın bir üye kilisesi olarak, bu küresel kilise kurma hareketi liderliğindeki Acts 29’ın yönetim kurulunu ve diğer hizmetkarlarını desteklemenin yanı sıra, yerel olarak ve dünyada yeni kiliseler kurmak için bir antlaşmaya giriyoruz.

ACTS 29 LİDERLİĞİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI TAAHHÜT EDER:

1. Farkındalığı Artırmak

Kilise liderleri, kilise üyeleri ve diğer gruplar ve mezhepler arasında birincil bir misyon stratejisi olarak kilise kurma konusundaki farkındalığı teşvik etmek. Kilise kurmayı, daha önce düşünmemiş veya mümkün olacağını düşünen insanlar için erişilebilir ve mümkün kılmayı amaçlıyoruz.

2. İnsanlarla Bağlantı Kurmak

Yeni kurulacak projelerinin oluşmasına ve gelişmesine olanak tanıyan, aynı fikirde kiliseler, gruplar ve bireyler arasında bağlantılar, ilişkiler ve ittifaklar kurulmasını kolaylaştırmak ve bunun aracılığını yapmak.

3. Kiliseleri Donatmak

Sağlıklı kilise kuran kiliseleri hazırlarken, başlatırken ve sürdürmeye devam ederken liderleri ve takımını donatan eğitimler, araçlar ve koçluk sağlama.

4. Farklılıkları izlemek

Teolojik ayrılıklarımızdan ödün vermeden farklılık alanlarını kucaklayan ve hizmet eden, kültür, liderlik, kaynaklar ve uygulamalar geliştirmek.

5. Dünyaya Ulaşmak

Tüm kıtalarda farklı dil ve kültürdeki kiliseler arasında ilişkilerin kurulmasını kolaylaştıracak güçlü, sağlıklı ağlar kurmak.

6. Standartları Belirlemek

Birçok farklı bağlamda yılların tecrübesiyle toplanan bilgiyi, sağlıklı liderler ve sağlıklı kilise kuran kiliseler için standartların oluşturulması ve yükseltilmesi için uygulanması. Dünya çapında bir Değerlendirme programı geliştirmeye ve kiliselerin bağlamlarını derinlemesine incelemelerine ve dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaşmalarına yardımcı olacak çok sayıda Akademi kurarak teolojik eğitim ve oluşum sağlamaya devam edeceğiz.

ACTS 29 ÜYESİ BİR KİLİSE OLARAK, KİLİSEMİZİN İHTİYARLARI ACTS 29’A ŞUNLAR ARACILIĞIYLA KATKIDA BULUNMAYI TAAHÜT EDERLER:

1. Teolojik Bütünlük

Aşağıdaki Acts 29’nın teolojik görüşlerini içeren maddelere katılıyoruz:

  • Acts 29’nın 5 Doktrinsel Farklılıkları
  • Lozan İnanç Açıklaması

Teolojik görüşlerimizde herhangi bir değişiklik hakkında Ağ Direktörümüze bilgi vermeyi taahhüt ediyoruz.

2. Ağ Katılımı

  • Yapabildiğimiz en iyi şekilde, hem ihtiyaç hem de fırsat doğduğunda, yerel ağımızla ve evrensel Acts 29 ailesiyle paydaşlık kurmayı kabul ediyoruz.

3. Finansal Taahhütler

  • Genel bağışların en az %10’unu kilise kurmak için ayırmayı taahhüt ediyoruz. Genel bağışlarımızın %1’ini Acts 29 genel fonuna, %9’unu ise yeni kiliselerin kurulabilmesi veya halihazırda kurulmuş ve finansal ihtiyacı olan diğer topluluklara bağış yapacağımızı taahhüt ediyoruz.
  • Her ne kadar kilisenin kuruluşuna yönelik para tahsisatını belirlemek yerel kilisenin sorumluluğu olsa da, mezhepler antlaşmaları ve bağlantıları dahil olmak üzere, Kilise kuruluşuna yatırım yapmak istediğimizde, Acts 29 ve üye kiliseleriyle ortak olma fırsatlarını aktif bir şekilde sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

4. İlişkisel Birlik

  • Acts 29’nın, teolojik netlik, kültürel katılım ve misyonsal yenilik ile karakterize edilen kilise kuran kiliselerin çeşitliliğine ve küresel bir ailesi olduğuna olan bütün inancını onaylıyoruz.
  • Öncelikli olarak pratik bir şekilde paydaşlık ve duayla sadece bölgesel değil, diğer Acts 29 kiliselerine de hizmet edeceğiz.
  • Farklılıkları birbirimizin iyiliğini gözeterek çözeceğiz ve sonuca doğru yönelirken açıklayıcı netleştirici sorular soracağız.
  • Acts 29 içerisindeki diğer kiliseler hakkında iyi konuşacağız ve herhangi bir düşüncede veya sorunda kamuya açmadan önce kilise önderlerine özelden ulaşacağız.
  • Kilisemiz denetlenebilirlik konusunda yeterli olamadığı konular varsa, özellikle ruhsal yaşam, finansal durum ve zamanı hikmetli kullanma konularında, bu konularda Acts 29’ın yönlendirişini arayacağız.